ΦΥΡΙΠΠΗΣ

Μηχανήματα | Αυτόματα |Poly-clip System | ES 5000

Σύστημα ετικεταρίσματος συνδυαζόμενο με τους αυτόματους κλιπαδώρους


Επισήμανση των προϊόντων κατά την παραγωγή

  • Επισήμανση των προϊόντων χωρίς αλλοίωση
  • Καταχώρηση επί των ετικετών κατ’ επιθυμία πελάτη.

Μέγεθος ετικετών

60,3 x 19,8 mm

polyclip es 5000