ΦΥΡΙΠΠΗΣ

Καλώς ήλθατε

Από την αρχή της δεκαετίας του 1950, ο Δημήτρης Φυριππής άρχισε να ασχολείται με τον εφοδιασμό των παραγωγών αλλαντικών στην Ελλάδα, που τότε παρουσιαζόταν επί το πλείστον με τη μορφή της οικοτεχνίας.

Οι τομείς στους οποίους έχει εξειδικευτεί η ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. είναι:


ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε

Θεσσαλονίκης 58,
18233 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Αθήνα

Τηλ.: +30 210 49 29 701
+30 210 49 20 617

Fax.: +30 210 49 30 620
+30 210 49 23 154

e-mail: info@fyrippis.gr